Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 29 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Hiệu trưởng Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Mậu 1

 


Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Huế
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: kimhuephumau@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0916488845
Địa chỉ: 30 Trần Nhân Tông - Nam Giao

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 1739